Regulamin

Postanowienia ogólne

Poniżej przedstawiamy regulamin Akademii Pływania KAŁUŻ(K)A.
Prosimy o zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem zajęć.

Regulamin KAŁUŻ(K)A Akademia Pływania

 1. Każdy uczestnik kursu musi przestrzegać zasad regulaminu obiektu, na którym odbywają się zajęcia.
 2.  Pływających zobowiązuje się do stosowania uwag ratownika i instruktora prowadzącego zajęcia.
 3.  Każdy uczestnik kursu musi posiadać własny strój kąpielowy czepek i okularki.
 4. Szkoła pływania  nie umożliwia zwrotów kosztów za kurs,
  w przypadku nieobecności na zajęciach.
 5. Akademia odpowiada za dzieci tylko w trakcie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za kursantów odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 6. Uczestnik kursu (rodzic, opiekun) zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za kurs na konto. Opłata za miesięczna do 10tego dnia miesiąca,płatność z góry.
 7. Okres wypowiedzenia umowy – jeden miesiąc.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niego niezależnych i odrobienia ich w innym terminie.
 9. Przedstawiciele firmy  oświadczają, że są zobowiązani przeprowadzić zajęcia z nauki i doskonalenia pływania w wybranym przez klienta terminie
 10. Oświadczam, że kursant/dziecko……………………………. nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach nauki/doskonalenia pływania
 11. Dane opiekuna prawnego kursanta/ kursanta w celu kontaktu /organizacji kursów pływania

                  Imię i nazwisko…………………………………………………………………

                  Tel kontaktowy…………………….. adres email:…………………………

Informacje dotyczące ceny kursów, danych do przelewu oraz dni wolnych od zajęć zamieszczone są na stronie internetowej kaluzkaakademiaplywania.pl. w zakładce plan zajęć.

Dane do przelewu:

mBank 86 1140 2004 0000 3702 8186 6601

Podpisanie regulaminu świadczy o akceptacji powyższych warunków.

 

Podpis opiekuna kursanta/kursanta………………………………..data………………

 

Regulamin plik do wydruku  - regulamin.pdf